BUM Kometen

Kometen er en rimelig nybygget sansevuggestue med plads til 68 børn. Børnene er fordelt på 4 stuer, med 17 børn på hver. Kometen har en rigtig god beliggenhed lidt gemt og ugeneret bag Mejdal Hallen.

Kendetegn for Kometen

I Kometen mødes man af en sansemur med lyskasser. I gulvene, rundt omkring i hele huset, ses sansekasser med lys, hvor det lille barn kravler eller går ovenpå eller hen til og optages af de skiftende sanseudstillinger.

I midten af bygningen er alrum/cafe hvor man mødes af den røde sansemur, som har en særlig tiltrækningskraft, muren har også flere små vinduer i forskellige størrelser. Her ses børnene ofte stå og stikke hovederne sammen, lave kysmund til hinanden, stikke næserne sammen, eller vinke til far og mor. Muren har flere ”indhak” hvor børnene ynder at gemme sig.

I salen fører den motorisk udfordrende lange trappe op til sansehemsen. Her er mulighed for at lægge sig ned under de store ovenlys ”kupler” og kikke op i himlen. Sanse regn eller hagl der pjasker ned, sanse lys/mørke, se lyn og høre torden og sanse skyer der driver forbi. Den store rutsjebane bringer børn og voksne ned igen.

”Sanseriet” fortsættes rundt i hele bygningen i form af 5 forskellige farver og former i gulvene. Former som cirkler, trekanter og rombe går igen i forskellige farver og giver god mulighed for læring om farver og former.

Børnenes sanser stimuleres, vækkes og bliver ”kærligt udfordret”, i et trygt og omsorgsfuldt miljø. I det daglige pædagogiske arbejde er vi bevidste om at skabe en tryg atmosfære og vække så mange af barnets sanser som muligt, da dette skaber god grobund for læring. Vi bruger forskellige sanseaktiviteter, sang, musik, drama og bevægelse som en naturlig del af det pædagogiske arbejde.

Vi har stor fokus på at udvikle børnenes sprogkompetencer, vi arbejder både med tale- og skrift-sprogstimulering og bruger babytegn, for at understøtte børnenes sproglige forståelse og evne til at kommunikere om egne behov.

Vi vægter sang og musik højt og flere af Kometens medarbejdere kan spille på guitar og bruger dette i det daglige arbejde.

Vi har en unik og stor legeplads, der indbyder til eksperimenter af motorik, natur og sanser. Vi har to shelter, bålplads og overdækket spiseplads, disse shelter bliver flittigt brugt af stuerne, der på skift, i sommerhalvåret er ”Udevuggestue”, i en eller to uger ad gangen.

På legepladsen har vi også vores ”Stella Nova” scene, som er en amfiteaterscene, her samles Kometens børn og voksne i sommerhalvåret til fælles samlinger med sang, drama eller teater. Flere gange om året samles børn og voksne fra alle afdelinger i BUM på denne scene til stor fællessamling i form af sang, drama eller teater.

En del af et stærkt lokalsamfund

Børne Universet Mejdal er beliggende i et stærkt lokalsamfund; Mejdal-Halgård, hvor størstedelen af BUM børnene kommer fra.
BUM inddrager lokalsamfundet i arbejdet med at skabe gode pædagogiske læringsmiljøer og gør stor brug af de mange lokale muligheder og ressourcer.

Vi samarbejder bl.a. med Mejdal-Halgård Borgerforening, Mejdal Kirke, savværket, købmanden, nærliggende plejehjem, spejderne, Tvis Mølle, Mejdal Hallen, Mejdalbladet og BUM’s seniorklub. Endvidere gør vi stor brug af vand og skov omkring os, samt fårefolden og stisystemerne.

Alle BUM’s afdelinger mødes mindst en gang om måneden ved et pædagogisk event og for medarbejderne samles vi yderligere ca. 8 gange årligt.

Hvad skal barnet medbringe?

Barnet skal have rigeligt med skiftetøj i kassen på badeværelset. Der skal altid være et helt sæt ”ekstra” inde tøj, fra inderst til yderst, gerne flere par strømper og to sæt undertøj, dette så vi kan give barnet tørt tøj på, hvis tøjet er blevet vådt. Barnets evt sut og sutteklud/sovebamse skal også være i kassen på badeværelset, ligesom sovetøj, passende til årstiden.

Hver dag medbringes én ble, de øvrige bleer barnet har behov for, giver Kometen. De fleste forældre tager 5 bleer med om mandagen og putter i barnets kasse på badeværelset, så er der bleer til hele ugen.

Overtøj og fortøj passende til vejret og årstiden, skal være i barnets garderobe. Vi er ude i al slags vejr og går ikke af vejen for at lege med vand. Derfor er regntøj og gummistøvler obligatorisk.

Madordning

Forældrene har ved afstemning tilvalgt frokostordning i Kometen. Frokosten bliver lavet i Kometens køkken af vores køkkenansvarlige og er ca. 75% økologisk.

Forældre har mulighed for at tilmelde barnet formiddags og eftermiddags-madordning. Denne madordning står vores køkkenansvarlige også for og er ligeledes ca. 75 % økologisk.

Når den ekstra madordning tilvælges, skal barnet ikke selv medbringe nogen form for madpakker. Fravælges denne madordning, skal barnet medbringe to madpakker, én til formiddagsbid og én til eftermiddagsmaden.

 

At starte i vuggestue

At starte i vuggestue er en stor omvæltning for hele familien. 
Vi har fokus på tryghed og relations dannelse til det enkelte barn og dets familie. Derfor inviteres forældre og barn, inden start, til et besøg.

Ved forbesøget vil barnets kontaktpædagog vise rundt og få nyttig viden om barnet, og der er mulighed for at stille spørgsmål til hverdagen i Kometen.

Vi forventer at en af barnets forældre er med i vuggestuen de første dage, for at skabe tryghed. I samarbejde finder vi ud af hvornår barnet skønnes at kunne være i vuggestuen selv. Vi vil have løbende dialog omkring barnets trivsel.

Hvordan meldes barnet ind?

Barnet kan skrives op til BUM den dag det bliver født. Det gøres via Den Digitale Pladsanvisning.

Når vi fra Pladsanvisningen får besked om, at dit barn er indmeldt i BUM, sender vi, via digital post, et velkomstbrev, hvori der står, hvilken gruppe barnet er tildelt og primærvoksne samt kontaktinformation, så I kan ringe og aftale et besøg. 

Skriv dit barn op

Pædagogisk læreplan

Dokumenterne beskriver vores pædagogiske læreplan og evalueringen af arbejdet med læreplanen.

Kometens pædagogiske læreplan
Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan