BUM Bjørnegrotten

Bjørnegrotten er barnets sidste ophold i BUM-regi. Her er plads til 116 kommende førskolebørn. Når vi har mange indmeldte Bjørne benyttes Bjørneskoven også.

Kendetegn for Bjørnegrotten

Børnene i Bjørnegrotten kaldes bjørne og alle er 5-6 år, alderen hvor selvstændigheden for alvor slår igennem. Bjørnene er de store i BUM regi. Det husker vi hinanden på ved at ”lade barnet gøre det selv”.

I Bjørnegrotten skabes et godt fundament til den kommende skolestart, bjørnenes naturlige nysgerrighed bliver boostet til videbegærlige og læringsparate børn. Samtidig arbejdes med at fremme inklusionsevnen, så alle børn oplever sig som en vigtig del af det værdifulde fællesskab og børnene styrkes i at have respekt for forskellighed og empati for hinanden.

Bjørnegrottens hus er en gammel ombygget villa i to plan med 3 grupperum, fællesareal og flere små legerum. Flere steder er der naturoplevelses- og læringsvægge.

Bjørnegrottens have er unik og bygget op med respekt for den eksisterende natur. Sanserne skærpes af Tarzanbanen og den rislende bæk som går gennem hele haven. Altid har børnene i deres leg adgang til vand og her ses frøer som udforskes.

Natur og fantasi genererer legene i Bjørnegrotten. Her er bakker, skovstier og mange små rum og huler, meget forskellig beplantning, buske og træer, kastanjetræet som leverer kastanjer børnene flittigt bruger i deres leg, moreller, de forskellige blades former og årstiden som bestemmer deres farve. Det ujævne terræn styrker motorikken.

Her fordyber børnene sig i udelivet, måske i selskab med egernet hoppende omkring, solsorten som kommer helt tæt på, i håb om at finde rester, Flagspættens hakken i en træstamme, fugles forskellige lyde og fløjt gærdesmutten, rødhalsen, blåmejsen, duen og spætmejsen. Her studeres kryb og kravl, sneglens slim og edderkoppens spind.

Madpakker

Forældrene har ved en afstemning fravalgt frokostordning i BUM’s børnehaver. Barnet skal derfor til hele dagen medbringe:

  1. morgenbid
  2. frokostmadpakke
  3. eftermiddagsmad eller -frugt.

Barnet skal endvidere medbringe en drikkedunk med vand medbringes. Alt med tydeligt navn som fordeles i de rigtige kasser eller på de rigtige hylder i køleskabet, så vi undgår at bruge tid på at lede.

Vi opfordrer til sunde og varierede madpakker. Undlad sødestoffer og sukkerholdige produkter. Den sunde mad har afgørende betydning for barnets trivsel og udvikling. Sund mad giver god energi, og sammen med frisk luft, styrkes barnets velbefindende, så barnet kan holde fokus og koncentrere sig, modtage ny læring, samt udfolde sig i leg og bevægelse.

 

En del af et stærkt lokalsamfund

Børne Universet Mejdal er beliggende i et stærkt lokalsamfund; Mejdal-Halgård, hvor størstedelen af BUM børnene kommer fra.
BUM inddrager lokalsamfundet i arbejdet med at skabe gode pædagogiske læringsmiljøer og gør stor brug af de mange lokale muligheder og ressourcer.

Vi samarbejder bl.a. med Mejdal-Halgård Borgerforening, Mejdal Kirke, savværket, købmanden, nærliggende plejehjem, spejderne, Tvis Mølle, Mejdal Hallen, Mejdalbladet og BUM’s seniorklub. Endvidere gør vi stor brug af vand og skov omkring os, samt fårefolden og stisystemerne.

Alle BUM’s afdelinger mødes mindst en gang om måneden ved et pædagogisk event og for medarbejderne samles vi yderligere ca. 8 gange årligt.

Hvad skal barnet medbringe?

Barnet skal hver dag til garderoben have godt med skiftetøj - gerne 2 sæt fra inders til yderst - overtøj og fodtøj med passende til vejret og årstiden.

Vi er ude i al slags vejr, og har altid mulighed for at lege med vand. Derfor er godt regntøj og gummistøvler vigtigt.

At starte i Bjørnegrotten

Inden starten i Bjørnegrotten inviteres til besøgsdag og der hjemsendes velkomstbrev. Alle Bjørne starter 1. maj i Bjørnegrotten. For alle er rammerne nye, de fleste voksne er nye og grupperne er sammensat af skovbørnehavens børn, BUM Husets børn og børn udefra. Alle er nye for hinanden.

Da alle børn starter på samme vilkår og de nu har alderen til større selvstændighed, så opfordres til, at forældre den første dag har is i maven og troen på, at barnet klarer dagen i Bjørnegrotten uden dem. De kan.

Fællesskab vægtes højt hos Bjørnene, både det store fællesskab og de små intime fællesskaber. Derfor prioriteres hele maj måned til at være så meget som muligt i egne grupper. Det styrker børnenes tilhørsforhold i gruppen og giver tryghed.

Hvordan meldes barnet ind?

Hvis dit barn kommer fra BUM Børnehave, er det automatisk indmeldt i Bjørnegrotten med start 1. maj, det år barnet fylder 5 år.

Hvis dit barn ikke er en del af BUM-regi, skal det meldes ind via Den Digitale Pladsanvisning.

Skriv dit barn op

Pædagogisk læreplan

Dokumenterne beskriver vores pædagogiske læreplan og evalueringen af arbejdet med læreplanen.

BUM Børnehaves pædagogiske læreplan
Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan