Om os

Velkommen til Børne Universet Mejdal.

Børne Universet Mejdal

BUM er en selvejende institution opdelt i flere forskellige afdelinger:

 • Sansevuggestuen Kometen med plads til 68 børn (0-2,11 årige)
 • Skovvuggestuen med plads til 32 børn (0-2,11 årige)
 • Skovbørnehaven med plads til 66 børn (3-4 årige)
 • Børnehave med plads til 104 børn (3-4 årige)
 • Bjørnegrotten og Bjørneskoven med plads til 116 børn (5-6 årige)

I BUM er ansat ca. 64 medarbejdere. BUM’s bestyrelse består af repræsentanter fra den lokale borgerforening, forældrevalgte repræsentanter og medarbejdere.

Sygdom og medicin

Syge børn modtages ikke i institutionen. Et sygt barn smitter andre børn og medarbejdere. Barnet er sygt, hvis det er sløjt og ikke kan være med i hverdagen, som det plejer. Hvis barnet bliver syg i løbet af dagen, ringes det hjem. Et sygt barn har altid bedst af at være hjemme i rolige omgivelser.

Når barnet en dag er fraværende, skal det registreres på Aula inden klokken 9.00, hvor samling og andre aktiviteter starter. Ved sygdom vil vi gerne kontaktes telefonisk og vide hvad barnet fejler, så vi kan informere de øvrige forældre om evt. smitte.

Vi giver kun medicin når der er tale om receptpligtig medicin udskrevet til barnet og når anvisning om dosering er påskrevet den originale emballage.

Læs mere om de forskellige børnesygdomme på Sundhed.dk

BUM’s værdigrundlag

BUM's logo symboliserer vores 7 vigtige værdier som skaber grobund for hele vores værdisæt:

 • Tryghed
 • Anerkendelse
 • Begejstring
 • Udvikling
 • Ansvarlighed
 • Fællesskab
 • Kreativitet

”Et minde for livet” er BUM's vision om, at alle, der er i kontakt med Børne Universet Mejdal, får minder for livet. I Børne Universet Mejdal har vi et anerkendende syn på og tilgang til alle, der kommer i huset. Det enkelte barn være unikt, ud fra barnets potentiale og kompetencer tilrettelægges det pædagogiske arbejde.

Trygheden i det anerkendende fællesskab er grundlæggende for barnets udvikling af selvværd og selvtillid, det er fundamentet for barnets dannelse, udvikling og læring. Troværdighed og gensidig respekt er grundlæggende for samarbejdet, både i forhold til personale og i forhold til forældre.

En del af vores mindset er: ”Det vi giver fokus, giver vi liv”. Engagement og BUM's værdiord "begejstring" er drivkraften, der sikrer, at vi hver dag møder barnet, forældrene og hinanden med empati og faglig nysgerrighed.

Skriv dit barn op

Skriv dit barn op til Børne Universet Mejdal via Den Digitale Pladsanvisning.

Skriv dit barn op

Feriepasning

Læs om fælles feriepasning, lukkedage og registrering af ferie.

Feriepasning

Priser og tilskud til børnepasning

Se hvad en plads i daginstitutionen koster samt mulighederne for at vælge mellem heldags- og deltidspladser.

Priser og tilskud

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen er et tilbud til gravide, forældre og børn. Vi giver råd og vejledning om jeres barn og om familiens sundhed og trivsel fra før fødslen og op gennem skolealderen.

Læs mere om sundhedsplejen

Er du vores nye kollega?

Vi modtager gerne uopfordrede ansøgninger via BUM@holstebro.dk