Om os

Velkommen til Børne Universet Mejdal.

Børne Universet Mejdal

BUM er en selvejende institution og har driftsoverenskomst med Kommunen. I BUM er ansat ca. 80 medarbejdere. BUM er opdelt i flere forskellige afdelinger:

 • Sansevuggestuen Kometen med plads til 68 børn (0-2,11 årige)
 • Skovvuggestuen med plads til 32 børn (0-2,11 årige)
 • Skovbørnehaven med plads til 66 børn (3-4 årige)
 • Børnehave med plads til 104 børn (3-4 årige)
 • Bjørnegrotten og Bjørneskoven med plads til 116 børn (5-6 årige)

BUM’s bestyrelse har ansvaret for driften. Det er bestyrelsens opgave, i samarbejde med ledere og medarbejderne, at ansætte personalet og udstikke de pædagogiske retningslinjer for institutionen, inden for de overordnede rammer, som kommunen og lovgivningen tillader. Kommunen har tilsynspligt.

BUM’s bestyrelse er sammensat af 3 medlemmer udpeget fra den lokale borgerforening (heri blandt formanden), 5 forældrevalgte (heri blandt næstformanden) og 1 personalevalgt. Disse har alle stemmeret. Bestyrelsen består endvidere af områdeleder, administrativ leder og TR-repræsentant, som ingen stemmeret har.

Syge børn modtages ikke i institutionen. Et sygt barn smitter andre børn og medarbejdere. Barnet er sygt, hvis det er sløjt og ikke kan være med i hverdagen, som det plejer. Hvis barnet bliver syg i løbet af dagen, ringes det hjem. Et sygt barn har altid bedst af at være hjemme i rolige omgivelser.

Når barnet en dag er fraværende, skal det registreres på Aula inden klokken 9.00, hvor samling og andre aktiviteter starter. Ved sygdom vil vi gerne kontaktes telefonisk og vide hvad barnet fejler, så vi kan informere de øvrige forældre om evt. smitte.

Vi giver kun medicin når der er tale om receptpligtig medicin udskrevet til barnet og når anvisning om dosering er påskrevet den originale emballage.

Læs mere om de forskellige børnesygdomme på Sundhed.dk

BUM's logo symboliserer vores 7 vigtige værdier som skaber grobund for hele vores værdisæt:

 • Tryghed
 • Anerkendelse
 • Begejstring
 • Udvikling
 • Ansvarlighed
 • Fællesskab
 • Kreativitet

”Et minde for livet” er BUM's vision om, at alle, der er i kontakt med Børne Universet Mejdal, får minder for livet. I Børne Universet Mejdal har vi et anerkendende syn på og tilgang til alle, der kommer i huset. Det enkelte barn være unikt, ud fra barnets potentiale og kompetencer tilrettelægges det pædagogiske arbejde.

Trygheden i det anerkendende fællesskab er grundlæggende for barnets udvikling af selvværd og selvtillid, det er fundamentet for barnets dannelse, udvikling og læring. Troværdighed og gensidig respekt er grundlæggende for samarbejdet, både i forhold til personale og i forhold til forældre.

En del af vores mindset er: ”Det vi giver fokus, giver vi liv”. Engagement og BUM's værdiord "begejstring" er drivkraften, der sikrer, at vi hver dag møder barnet, forældrene og hinanden med empati og faglig nysgerrighed.

Team BUM består af to ressourcepædagoger og en musikpædagog. 
Vores ressourcepædagoger kommer rundt i alle afdelinger og er behjælpelige og støttende i, at alle børn trives og får de bedste rammer for deres udvikling. 
Musikpædagogen skal være alle medarbejders inspirationskilde til arbejdet med sang og musik i BUM. Musikpædagogen kommer rundt i alle afdelinger i ”tuk tuk musikraketten” og skaber glæde og musikalsk læring på alle niveauer og indenfor alle genre.

Er du vores nye kollega?

Vi modtager gerne uopfordrede ansøgninger via BUM@holstebro.dk

Feriepasning

Læs om fælles feriepasning, lukkedage og registrering af ferie.

Feriepasning

Priser og tilskud til børnepasning

Se hvad en plads i daginstitutionen koster samt mulighederne for at vælge mellem heldags- og deltidspladser.

Priser og tilskud

Skriv dit barn op

Skriv dit barn op til Børne Universet Mejdal via Den Digitale Pladsanvisning.

Skriv dit barn op

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen er et tilbud til gravide, forældre og børn. Vi giver råd og vejledning om jeres barn og om familiens sundhed og trivsel fra før fødslen og op gennem skolealderen.

Læs mere om sundhedsplejen

Logo for Børne Universet Mejdal