BUM Skovvuggestue

Skovvuggestuen Følfod og Løvemund, er nærmeste nabo til skovbørnehaven. Den holder til i pavillonen og her er plads til 32 børn. I hverdagen er det naturligt, at vejene med børnehaven krydses.

Kendetegn for skovvuggestuen

Med sin unikke beliggenhed i Søndre Plantage, har Skovvuggestuen fantastiske forudsætninger, for at ”gå i ét med naturen” og blive dus med naturen. ”Hvad sker der når jeg ruller ned ad bakken i regnvejr? Hvad sker der når jeg samler en myre op? Hvordan føles vind i håret? Hvorfor bliver vandet hårdt når det fryser til is? At sanse og føle årstiderne og det skiftende vejrlig, via kroppen: eks tør/våd, ren/beskidt, kold/varm og ikke mindst blæsten.

Skovvuggestuen åbner hver dag sammen med skovbørnehaven, i skovbørnehaven. Herved styrkes også relationen mellem vuggestuebarnet og børn og voksne i skovbørnehaven, hvilket har mange fordele. I hverdagen når vores veje krydses og på sigt, når mange af vuggestuebørnene fortsætter i skovbørnehaven.

I det daglige pædagogiske arbejde er tryghed og anerkendelse en selvfølge og grundlaget for det enkelte barns trivsel og udvikling. I skovvuggestuen bruger personalet babytegn, for at understøtte børnenes sproglige forståelse og evne til at kommunikere om egne behov.

En del af et stærkt lokalsamfund

Børne Universet Mejdal er beliggende i et stærkt lokalsamfund; Mejdal-Halgård, hvor størstedelen af BUM børnene kommer fra.
BUM inddrager lokalsamfundet i arbejdet med at skabe gode pædagogiske læringsmiljøer og gør stor brug af de mange lokale muligheder og ressourcer.

Vi samarbejder bl.a. med Mejdal-Halgård Borgerforening, Mejdal Kirke, savværket, købmanden, nærliggende plejehjem, spejderne, Tvis Mølle, Mejdal Hallen, Mejdalbladet og BUM’s seniorklub. Endvidere gør vi stor brug af vand og skov omkring os, samt fårefolden og stisystemerne.

Alle BUM’s afdelinger mødes mindst en gang om måneden ved et pædagogisk event og for medarbejderne samles vi yderligere ca. 8 gange årligt.

Hvad skal barnet medbringe?

Barnet skal have rigeligt med skiftetøj i kassen på badeværelset. Der skal altid være et sæt ”ekstra” inde tøj, fra inderst til yderst, gerne flere par strømper og to sæt undertøj, dette så vi kan give barnet tørt tøj på, hvis tøjet er blevet vådt. Barnets sut, sutteklud eller bamse skal også være på badeværelset, ligesom sovetøj, passende til årstiden.

I skal medbringe én ble om dagen, de øvrige bleer barnet har behov for, giver vuggestuen. De fleste forældre tager 5 bleer med om mandagen og putter i barnets kasse på badeværelset, så er der bleer til hele ugen.

Overtøj og fodtøj passende til vejret og årstiden, skal være i garderoben. Vi er ude i al slags vejr og går ikke af vejen for at lege med vand. Derfor er regntøj og gummistøvler obligatorisk.

Madordning

Forældrene har ved afstemning tilvalgt frokostordning i Kometen. Frokosten bliver lavet i Kometens køkken af vores køkkenansvarlige og er ca. 75% økologisk.

Forældre har mulighed for at tilmelde barnet formiddags og eftermiddags-madordning. Denne madordning står vores køkkenansvarlige også for og er ligeledes ca. 75 % økologisk.

Når den ekstra madordning tilvælges, skal barnet ikke selv medbringe nogen form for madpakker. Fravælges denne madordning, skal barnet medbringe to madpakker, én til formiddagsbid og én til eftermiddagsmaden.

 

At starte i vuggestue

At starte i vuggestue er en stor omvæltning for hele familien. Vi har fokus på tryghed og relations dannelse til det enkelte barn og dets familie. Derfor inviteres forældre og barn, inden start, til et besøg.

Ved forbesøget får kontaktpædagogen nyttig viden om barnet og der er mulighed for at stille spørgsmål til hverdagen i Følfod. Ligeledes vil det være her, at opstarten aftales.

Vi forventer at en af barnets forældre er med i vuggestuen de første dage, for at skabe tryghed. I samarbejde finder vi ud af, hvornår barnet skønnes at kunne være i vuggestuen selv. Vi vil have løbende dialog omkring barnets trivsel.

Hvordan meldes barnet ind?

Barnet kan skrives op til BUM den dag det bliver født. Det gøres via Den Digitale Pladsanvisning.

Når vi fra Pladsanvisningen får besked om, at dit barn er indmeldt i BUM, sender vi, via digital post, et velkomstbrev, hvori der står, hvilken gruppe barnet er tildelt og primærvoksne samt kontaktinformation, så I kan ringe og aftale et besøg.

Skriv dit barn op

Pædagogisk læreplan

Dokumenterne beskriver vores pædagogiske læreplan og evalueringen af arbejdet med læreplanen.

BUM Skovens pædagogiske læreplan
Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan