BUM Børnehave

Børnehaverne i BUM-regi er aldersopdelt. BUM Børnehave kaldes også BUM Huset. Her er plads til 104 børn i alderen 3-4 år. Det år børnene bliver 5 år flyttes de 1. maj til Bjørnegrotten.

Kendetegn for BUM Huset

Børnene er fordelt på 4 grupper, to i hver ende af huset.

Vi er bevidste om, at vores æstetiske børnemiljø skal være tryghedsskabende, inspirerende, og indbyde til læring og kreativitet.

Indretning og materialevalg appellere til børnenes nysgerrighed. Vægge med store naturbilleder fungerer som oplevelses-, udforsknings-, og læringsvægge. På gulvene kan hoppes fra ét bogstav til det næste, og i musikkælderen er instrumenterne i børnehøjde.

Når barnet trænger til pause, så krybes i en af de små lejligheder, eller lejlighederne bruges i rollelegen som boligkompleks. 
I salen motiveres, udfordres og stimuleres barnet til bevægelse med boldspil, motorikbaner, yoga, drama, sanglege og dans.

Vores legeplads er unik, bygget med respekt for naturen og særligt til udfordring af det 3-4 årige barn, hvor redskaberne stimulerer de basale sanser. Uanset årstid findes skygge og læ.

I arbejdet med de pædagogiske læreplaner arrangeres ofte temakarrusel, hvor børnene kommer rundt i forskellige værksteder og får lærerige oplevelser med sig på tværs af børnegrupper.

For børnene i BUM Huset er der i det pædagogiske arbejde særligt fokus på den personlige- og sociale udvikling samt relationskompetencer. Ved anerkendelse og inklusion oplever barnet sig vigtig og værdifuld i fællesskabet.

I sin identitetsdannelse lærer barnet at aflæse andres udtryk, acceptere forskellighed og agerer hensigtsmæssigt i sociale sammenhænge.

Madpakker

Forældrene har ved en afstemning fravalgt frokostordning i BUM’s børnehaver. Barnet skal derfor til hele dagen medbringe:

  1. morgenbid
  2. frokostmadpakke
  3. eftermiddagsmad eller -frugt.

Barnet skal endvidere medbringe en drikkedunk med vand. Alt med tydeligt navn som fordeles i de rigtige kasser eller på de rigtige hylder i køleskabet, så vi undgår at bruge tid på at lede.

Vi opfordrer til sunde og varierede madpakker. Undlad sødestoffer og sukkerholdige produkter. Den sunde mad har afgørende betydning for barnets trivsel og udvikling. Sund mad giver god energi, og sammen med frisk luft, styrkes barnets velbefindende, så barnet kan holde fokus og koncentrere sig, modtage ny læring, samt udfolde sig i leg og bevægelse. 

 

En del af et stærkt lokalsamfund

Børne Universet Mejdal er beliggende i et stærkt lokalsamfund; Mejdal-Halgård, hvor størstedelen af BUM børnene kommer fra.
BUM inddrager lokalsamfundet i arbejdet med at skabe gode pædagogiske læringsmiljøer og gør stor brug af de mange lokale muligheder og ressourcer.

Vi samarbejder bl.a. med Mejdal-Halgård Borgerforening, Mejdal Kirke, savværket, købmanden, nærliggende plejehjem, spejderne, Tvis Mølle, Mejdal Hallen, Mejdalbladet og BUM’s seniorklub. Endvidere gør vi stor brug af vand og skov omkring os, samt fårefolden og stisystemerne.

Alle BUM’s afdelinger mødes mindst en gang om måneden ved et pædagogisk event og for medarbejderne samles vi yderligere ca. 8 gange årligt.

Hvad skal barnet medbringe?

Barnet skal hver dag til garderoben have godt med skiftetøj, overtøj og fodtøj med passende til vejret og årstiden. Vi er ude i al slags vejr, og har altid mulighed for at lege med vand. Derfor er godt regntøj og gummistøvler vigtigt.

Hvis dit barn sover til middag, skal sengetøj og betræk, eller sovepose medbringes. Hvis barnet bruger ble, skal de også medbringes.

At starte i børnehave

At starte i børnehave er for alle børn stort, spændende og for nogle også overvældende. Her her mange nye voksne og børn, rammer og rutiner at forholde sig til, og vi vil i samarbejde med forældre gøre vores bedste til, at starten bliver så god som mulig.

Som forældre er det en god ide at prioritere tid på barnets indkøring, så det får mulighed for at starte med nogle korte dage den første tid. Der laves aftaler med personalet om, hvilke muligheder forældre har og hvordan starten tænkes at blive en god for barnet.

Hvis dit barn kommer fra en af vores vuggestuer, vil det i måneden op til starten, have besøgt børnehaven, hilst på børn og voksne og set de nye rammer som barnet bliver en del af.

Hvordan meldes barnet ind?

I Holstebro Kommune starter barnet i børnehave den 1. i den måned barnet fylder 3 år. Barnet kan skrives op til BUM den dag det bliver født.

Når vi fra Pladsanvisningen får besked om, at dit barn er indmeldt i BUM, sender vi, via digital post, et velkomstbrev, hvori der står, hvilken gruppe barnet er tildelt og primærvoksne samt kontaktinformation, så I kan ringe og aftale et besøg. 

Skriv dit barn op

Pædagogisk læreplan

Dokumenterne beskriver vores pædagogiske læreplan og evalueringen af arbejdet med læreplanen.

BUM Børnehaves pædagogiske læreplan
Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan