BUM Asylbørnehave

Asylbørnehaven er for de børn som bor på, eller er tilknyttet Asylcentret i Holstebro, så længe familiens asylansøgning behandles. Asylbørnehaven har base i pavillonen ved BUM Huset og har plads til 20 børnehavebørn.

Kendetegn for asylbørnehaven

Da asylbehandlingsperioden er meget forskellig - fra 3 måneder til flere år - kan børnenes indmeldelser være kort eller længerevarende. Børnene ankommer med bus til BUM klokken 8.45 og afhentes igen klokken 13.45.

I hverdagen integreres børnene store dele af dagen med BUM Husets børn, på legepladsen, i BUM Huset eller i asylbørnehavens pavillon. Når vi har førskolebørn, integreres de med Bjørnegrottens børn.

En stor del af det pædagogiske arbejde i asylbørnehaven handler om tilegnelse af det danske sprog, relations dannelse og de mange forskellige kulturer børnene kommer med.

En del af et stærkt lokalsamfund

Børne Universet Mejdal er beliggende i et stærkt lokalsamfund; Mejdal-Halgård, hvor størstedelen af BUM børnene kommer fra.
BUM inddrager lokalsamfundet i arbejdet med at skabe gode pædagogiske læringsmiljøer og gør stor brug af de mange lokale muligheder og ressourcer.

Vi samarbejder bl.a. med Mejdal-Halgård Borgerforening, Mejdal Kirke, savværket, købmanden, nærliggende plejehjem, spejderne, Tvis Mølle, Mejdal Hallen, Mejdalbladet og BUM’s seniorklub. Endvidere gør vi stor brug af vand og skov omkring os, samt fårefolden og stisystemerne.

Alle BUM’s afdelinger mødes mindst en gang om måneden ved et pædagogisk event og for medarbejderne samles vi yderligere ca. 8 gange årligt.

Madpakker

Forældrene har ved en afstemning fravalgt frokostordning i BUM’s børnehaver. Barnet skal derfor til hele dagen medbringe:

  1. morgenbid
  2. frokostmadpakke
  3. eftermiddagsmad eller -frugt.

Barnet skal endvidere medbringe en drikkedunk med vand medbringes. Alt med tydeligt navn som fordeles i de rigtige kasser eller på de rigtige hylder i køleskabet, så vi undgår at bruge tid på at lede.

Vi opfordrer til sunde og varierede madpakker. Undlad sødestoffer og sukkerholdige produkter.
Den sunde mad har afgørende betydning for barnets trivsel og udvikling. Sund mad giver god energi, og sammen med frisk luft, styrkes barnets velbefindende, så barnet kan holde fokus og koncentrere sig, modtage ny læring, samt udfolde sig i leg og bevægelse. 

Vi følger Holstebro Kommunes kostpolitik

At starte i asylbørnehave

Familier som søger asyl i Danmark, har forskellige oplevelser i rygsækken, som har stor betydning for barnets trivsel. Inden et barn starter i vores asylbørnehave, inviteres forældre til en samtale, hvor barnets historie bliver fortalt, således vi kan møde barnet og i samarbejde med forældre tilrettelægge barnets start bedst muligt. Barnet starter typisk dagen efter samtalen.

Hvad skal barnet medbringe?

Barnet skal hver dag til garderoben have godt med skiftetøj, overtøj og fodtøj med passende til vejret og årstiden. Vi er ude i al slags vejr, og har altid mulighed for at lege med vand. Derfor er godt regntøj og gummistøvler vigtigt.

Hvis dit barn sover til middag, skal sengetøj og -betræk, eller sovepose medbringes. Hvis barnet bruger ble, skal de også medbringes.

Hvordan meldes barnet ind i asylbørnehaven?

Alle børn som er bosat på Asylcentret i Holstebro, skal i asylbørnehave når barnet fylder 3 år. Indmeldelsen sker i samarbejde mellem Asylcentret, Holstebro Kommune og Vesthimmerlands Kommune.

Pædagogisk læreplan

Dokumentet beskriver BUM Børnehaves pædaogiske læreplan og evalueringen af arbejdet med læreplanen:

BUM Børnehaves pædagogiske læreplan